UEN: Primera valoració gratuïta, i un 10% de descompte en els tractaments.
UEN
Unitat d’Estimulació Neurològica

Passeig de la Vall d'Hebron, 159-169
08035 Barcelona

Telèfon: 93 274 2494

Email: manel.gomez@uen.cat

Pàgina web: www.uen.cat

Sector: Neurorehabilitació
  
La UEN és un centre de rehabilitació neurològica adreçat a persones amb dany cerebral sobrevingut (per traumatismes cranioencefàlics i accidents vasculars cerebrals), lesions medul•lars, malalties neurodegeneratives (esclerosi múltiple, malaltia de Parkinson, esclerosi lateral amiotròfica...) i altres afectacions congènites.

El nostres centres de neurorehabilitació (situats dins de les instal•lacions del Centre Collserola MUTUAM, al passeig de la Vall d'Hebron, 159-169 de Barcelona i del Centre Residencial Mutuam Vila-Seca, al carrer Requet i Fèlix, 35 de Vila-Seca) s'han configurat des dels seus inicis com a centres globals de serveis que cobreixen quatre línies assistencials: atenció subaguts, convalescència, cures pal•liatives i processos crònics.

La finalitat de la UEN és optimitzar els tractaments a partir de sessions individualitzades i de valoracions sistemàtiques. Això fa que puguem centrar la nostra atenció en estructurar el tractament al llarg de tot el procés rehabilitador i aproximar-nos amb coherència a les expectatives tant de la persona afectada com de la seva família.

Les especialitats que oferim als nostres centres de neurorehabilitació són: Fisioteràpia, Teràpia ocupacional, Logopèdia, Neuropsicologia, Psicologia clínica, Pedagogia i Medicina física i rehabilitadora.

La UEN està formada per diverses àrees a fi d'oferir un servei complet als nostres usuaris i cobrir, així, el conjunt de necessitats assistencials durant tot el procés rehabilitador:
  • Àrea d'ingrés
  • Àrea de centre de dia
  • Àrea ambulatòria
  • Àrea domiciliària

Nou centre a Vila-Seca: Carrer del Requet de Fèlix, 35 - 43480 Vila-Seca (Tarragona) telf. 93 274 24 94