Kur Klinikum: Descompte del 20% sobre el preu de la visita
Kur Klinikum
Tractament de les Crisis. Clinica Psicoterapeutica i Psicosomatica

Carrer de Balmes, 129, 3º-1ª
08008 Barcelona

Telèfon: 93 453 6510

Email: info@kurklinikum.com

Pàgina web: www.kurklinikum.com

Sector: Psicologia
  
Kur Klinikum és la primera clínica privada a Espanya especialitzada en el tractament de la crisi. El nostre enfocament és multidisciplinar en l’atenció dels trastorns psíquics i psicosomàtics. La intervenció immediata, intensiva i necessària que exigeixen aquests casos, es realitza a través d’un equip de psiquiatres, psicoterapeutes, psicòlegs infanto-juvenils, acompanyants terapèutics i tècniques de relaxació i Mindfullness, amb l’objectiu de poder atendre les diverses facetes de la crisi en qualsevol de les seves formes: individual, grupal, familiar, empresarial i institucional. La metodologia de tractament emprada per Kur Klinikum, innovadora i integral, garanteix una intervenció i un suport adequat a través d’un pla terapèutic individualitzat en atenció ambulatòria i domiciliària.

Cartera de serveis general

Psicoteràpia. Assessorament, diagnòstic i tractament
 • Intervenció psiquiàtrica i psicoterapèutica individual, global i integradora.
 • Adaptació dels recursos terapèutics a les necessitats del pacient a nivell individual i grupal.
 • Creació d’un espai de trànsit cap a la reintegració.
 • Constel.lacions familiars


Psicosomàtica. Aprendre a:
 • Ser part activa en el foment d’un enfocament vital positiu.
 • Incorporar tècniques de Mindfullness, Ayurbeda i Artteràpia a la teva vida diària
 • Gestionar el patiment emocional derivat de la malaltia.
 • Connectar l’estat emocional amb el físic.
 • Seguiment del pacient amb equip mèdic extern.


Atenció a salut mental infanto-juvenil. Assessorament, diagnòstic i tractament
 • Comunicació familiar.
 • Dificultats en el llenguatge i el desenvolupament.
 • Diagnòstic diferencial.
 • Trastorns de la personalitat.


Psiquiatria. Assessorament, diagnòstic i tractament
 • Diagnòstic diferencial de salut mental
 • Treball en equip clínic
 • Tractament farmacològic personalitzat amb seguiment
 • Informació i seguiment envers l’entorn familiar

Projectes específics

Acompanyament Terapèutic per ajudar al pacient a dur a terme progressivament totes aquelles activitats, tasques i funcions de la seva vida personal, acadèmica, laboral i social que, per diverses raons, han quedat interrompudes, deteriorades o mancades d’alguna cosa. Escola bressol. Grup de pares i mares per afavorir que pares i mares enforteixin, coneguin i potenciïn la seva relació amb els seus nadons. Assessorament i formació.

Empresa saludable. Atenció directa i formació als treballadors i directius per contribuir a una major salut laboral de la plantilla i l’equip directiu, amb l’objectiu de millorar el sentiment de pertinença del treballador, disminuir el nivell d’estrès i l’índex d’absentisme, i incrementar l’eficiència i productivitat de l’empresa. Programa adaptat i flexible.